Loading...
BURÇLAR

Kova Burcu

20 Ocak – 18 Şubat

 

Element: Hava

Yönetici Gezegeni: Uranüs (Değişiklik, ansızın bağlanış ve iyi sonuçlar temsilcisi)

Aşk Gezegeni: Venüs

Para Gezegeni: Neptün

Kariyer Gezegeni: Ay

İş ve Sağlık Gezegeni: Venüs

Ev ve Aile Gezegeni: Satürn

Aşk, Uyum ve Sosyal Yaşamı Canlandıran Renkleri: Sarı, Altın Sarısı

Maddi Kazancı Canlandıran Renkler: Deniz Mavisi

Taşı: Siyah İnci, Safir, Opal

Metali: Kurşun

Kokuları: Açelya, Gardenya

Uğurlu Günü: Cumartesi

Uğurlu Sayıları: 4, 8, 10

Uğurlu Çiçekleri: Zerren, menekşe, kartopu, kır çiçekleri ve kuşburnu

Uğurlu Rengi: Gri, Deniz Mavisi

Niteliği: Sabit

Amacı: İlerlemeyi sağlıyacak imkânlar yaratmak, Yükselmek, başkalarına yardım etmek

Uyum İçin Gerekli Nitelikler: Sıcaklık, Duygu ve Hisler

Erdemleri: Yüksel Entelektüel Kapasite, Kuramsal Dü­şünce ve İletişim Yeteneği, Yenlikçilik

Gereksinimleri: Yeni Şeyler Öğrenme ve Keşfetme

Uzak Durması Gereken Özellikler: Soğukluk, Egoistlik, Sabit Fikirlilik

En Uyumlu Olduğu Burçlar: İkizler, Terazi

En Uyumsuz Olduğu Burçlar: Boğa, Aslan, Ak­rep

Kariyer Burçları: Akrep

Duygusal Destek Burçları: Boğa

Maddi Başarı Getiren Burçlar: Balık

Evlilik ve İlişkilerde En Uyumlu Burçlar: Aslan, İkizler, Terazi

Yaratıcılık Katan Burçlar: İkizler

En İyi Zaman Geçirdikleri Burçlar: İkizler

İnançlarına Katkıda Bulunan Burçlar: Terazi, Oğlak

Sihirli Kelimesi: Biliyorum

Tanımlayan Kelime: Kendimi insanlıkta arıyorum

Olumlu özellikleri: Hümanist, Bağımsız, Dost, Mucit, Orijinalist, Reformist, Sadık, Vefalı, İdealist, Entelektüel, Yeniliğe meraklı, Değişikliği sever, Geçmişe bağlı

Olumsuz özellikleri: Umulmadık gariplikler, isyankarlık, Muhalif, Sabit fikirli, Gelenekleri zorlayıcı, Çılgın, tartışmaya meraklı, Dikkati çekmek ister, Çılgın, Kendini beğenmiş, Olmayacak hayaller

Olası hastalıklar: Kalp ve Kan dolaşımı hastalıkları, ayak hastalıkları, varis, yüksek tansiyon

Başarılı Olabileceği Meslekler: Din adamlığı, bilim alanlan, devlet adamlığı, elçilik, yazarlık, yayıncılık, matbaacılık, muhasebecilik, çevirmenlik, doktorluk, astronomi, astroloji, denizcilik, tüccarlık, ithalâtçılık, yargıçlık, organizatörlük, yöneticilik ve sanatın her alanı

 


Kova Burcu Genel Karakter Özellikleri (20 Ocak – 18 Şubat)

Burçlar arasında bilimadamı denecek kadar zengin bir entelektüel kapasiteye sahip olan Kova burcu insanları bilgi toplamaya, topladıkları bilgileri yorumlamaya, teori ve bi­limsel yasalar ortaya çıkarmaya en uygun kişilik yapısındadırlar.

Kuramsal olmak ve düşünmek pratik değeri yokmuş gibi gözükse de yaşamımızdaki her şey kuramlardan başlayarak ortaya çıkmıştır. Kuramsal düşünmek için duygulardan arın­mak ve gerçekçi olmak gerekir.

Kova burcu insanlarının bazen diğer insanlara soğuk ve duygusuz görün­melerinin nedeni de budur. Tabii ki Kovaların da duyguları vardır ancak fazla duygusal davranmak onların yaşamlarında yeni şeyler keşfetmelerine engel olur. Kovaların bu objektif yaklaşımı bilim, arkadaşlık ve iletişim için idealdir.

Kova burcu insanları çok iyi arkadaştırlar ve arkadaşları için her şeyi yaparlar ancak en sevdikleri arkadaşlarına bile duy­gusuz ya da heyecansız bir görüntü sergileyebilirler. Yani Kova’lar arkadaşlık sevgilerini iyi yansıtan kişiler değillerdir.

 

İsyankâr yapıları nedeni ile Kovalar düzeni değiştirmek ve muhafazakâr kuralları yıkmaktan adeta haz duyarlar. Kendi bildikleri tek doğrudur.

Hatta bazen Kovalar sadece isyankâr olmak için böyle davranırlar. Otorite ve güce her zaman karşı olan Kova lar için otoritenin haklı veya haksız olması fark etmez.

Oğlak ve Boğa muhafazakâr ve var olan sistemlerin in­sanlarıyken Kovalar yeni ve liberal fikirlerin temsilcileridir. Muhafazakârlığın gelişimi engellediği düşünüldüğünde Ko­vaların olmadığı bir dünyada gelişim beklememek gerekir.

Kova Burcu insanları sosyal, politik ve bilimsel açıdan yenilikler için ça­lışan ve eskiyi yıkmaya uğraşan kişilerdir. Kova lar sosyal ve beşeri bilimlerde diğer burçlardan çok üstündürler.