message İletişim

Değerli kullanıcılar, geçen yüzyılda; modern tıp ve alternatif tıp karşılıklı birbirini reddederken, yüzyılın sonlarında kavga bitmeye başlayarak, birbirlerini olumlu yönde sorgulamaya başlamışlardır. Yine aynı şekilde rüya konusunda doğu ve batı bilginleri arasında zaman zaman farklı yaklaşımlar sergilenmiş; batı bilginleri genelde rüyanın insanın günlük yaşantısı sonucu gördüğü şey olarak yorumlarken doğu bilginleri bu görüşe katılmakla birlikte […]